Εφετείο

ΕφΘεσ 1323/2016

ΕφΑθ 761/2016

Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Συμμετοχή ηθοποιών σε διαφημιστική ταινία. Συμφωνία και λήψη αμοιβής για προβολή της ταινίας στην Ελλάδα. Προσβολή των δικαιωμάτων τους από εταιρεία παραγωγής διαφημιστικών ταινιών ως έμμεση αντιπρόσωπος εταιρείας παραγωγής και εμπορίας του διαφημιζόμενου προϊόντος (μπύρας). Προβολή της ταινίας μεταγλωττισμένης στην αλλοδαπή χωρίς συναίνεση και έγκριση των ηθοποιών. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής. Νομική βάση. Δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή στο δικόγραφο των φυσικών προσώπων που εκπροσώπησαν το νομικό πρόσωπο κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Θεμελίωση της αγωγής στον αδικαιολόγητο πλουτισμό της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας μπύρας, σε βάρος των ηθοποιών, αφού απέφυγε να τους καταβάλει εύλογη αμοιβή για την εκμετάλλευση των συγγενικών τους δικαιωμάτων επί της ερμηνείας τους στη διαφημιστική ταινία η οποία προβλήθηκε παράνομα στην αλβανική τηλεόραση. Απορρίπτει αίτημα περί παροχής πληροφοριών από την εναγομένη καθώς δεν υφίσταται αδυναμία απόδειξης υπαιτιότητας των υπόχρεων. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη. Δέχεται την αγωγή ως προς την επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού και επιδικάζει εύλογη αμοιβή.(Σχόλιο Α. Καραμπεάζη, ΝοΒ 2016/863).(ΝΟΒ 2016/854).

ΕφΠειρ 752/2014

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας. Προστασία του δημιουργού επί του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματός του επί του έργου του. Χρησιμοποίηση μουσικής σύνθεσης για τη μουσική επένδυση διαφημιστικού μηνύματος από ραδιοφωνικό σταθμό. Η σύμβαση παραχώρησης της άδειας μετάδοσης και αναμετάδοσης από το ραδιοφωνικό σταθμό των εντός του καταλόγου περιεχόμενων μουσικών συνθέσεων αφορούσε τη χρήση αυτών αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου και κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος των ραδιοφωνικών εκπομπών του σταθμού και όχι για την παραγωγή και προβολή συγκεκαλυμμένων ή μη διαφημίσεων. Δέχεται εν μέρει την έφεση. (Παρατηρήσεις Νάντια Π. Κυπρούλη ΔΕΕ 2015,367).(ΔΕΕ 2015/363).

ΕφΔωδεκ 39/2014

Προστασία βάσεως δεδομένων. Οδηγία 96/9 ΕΟΚ. Η προστασία παρέχεται είτε με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να συντρέχει πρωτοτυπία στην επιλογή ή οργάνωση του υλικού, ή με το ειδικό δικαίωμα του κατασκευαστή. Εξουσίες του δικαιούχου. Πρωτότυπη η βάση δεδομένων με αντικείμενο τη συγκέντρωση, κατάταξη, ευρετηρίαση και αναλυτική παρουσίαση με εύχρηστο τρόπο στο ευρύ κοινό όλων των επαγγελματιών και επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, διότι για τη δημιουργία και λειτουργία της απαιτήθηκε επένδυση σημαντικών ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων. Η παραπάνω βάση δεδομένων αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα. Αντιγραφή και χρήση της παραπάνω βάσης δεδομένων από τους εναγόμενους. Ηθική βλάβη. Καταδίκη των παρανόμως ποιούντων την αντιγραφή και χρήση σε αποζημίωση της ενάγουσας εταιρείας ύψους 15 χιλ. ευρώ και υποχρέωση συμμόρφωσης σε σειρά μέτρων.

ΕφΘρακ 130/2015

ΕφΘεσ 1924/2015

ΕφΘεσ 1336/2015

ΕφΘεσ 1033/2015

ΕφΘεσ 689/2015

ΕφΘεσ 514/2015