Ο ΟΠΙ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για τρία χρόνια (άρθρο 3 ΠΔ 311/1994 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του α.45 του ν. 4531/2018). Ο Διευθυντής του ΟΠΙ ορίζεται με απόφαση Υπουργού Πολιτισμού με τριετή θητεία (άρθρο 5 ΠΔ 311/1994).

Διοικητικό Συμβούλιο (Αρ. ΦΕΚ, Υ.Ο.Ο.Δ.Δ. 1055, 11.11.2022)

Παναγιώτης Τσίρης, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης, Αντιπρόεδρος
Ιωάννα Χαραλάμπους, Μέλος
Φερενίκη Παναγοπούλου, Μέλος
Ελευθέριος Βόγκλης, Μέλος
Κλεοπάτρα Κούτρα, Μέλος
Βασιλική Αλιμπέρτη, Μέλος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΟΠΙ (από 08.06.2022): Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, ΔΝ

Οι υπηρεσίες του ΟΠΙ αποτελούν Διεύθυνση που συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες (τμήματα):

  • Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
  • Τμήμα Πληροφόρησης και Οργάνωσης Σεμιναρίων
  • Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού