Ο ΟΠΙ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τρία χρόνια (άρθρο 3 ΠΔ 311/1994 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του α.45 του ν. 4531/2018). Ο Διευθυντής του ΟΠΙ ορίζεται με απόφαση Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία (άρθρο 5 ΠΔ 311/1994).

Διοικητικό Συμβούλιο

Παναγιώτης Τσίρης, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης, Αντιπρόεδρος
Αλκιβιάδης - Κωνσταντίνος Ψάρρας, Μέλος
Φερενίκη Παναγοπούλου, Μέλος
Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, Μέλος
Κλεοπάτρα Κούτρα, Μέλος
Βασιλική Αλιμπέρτη, Μέλος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΟΠΙ (από 08.06.2022): Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, ΔΝ

Οι υπηρεσίες του ΟΠΙ αποτελούν Διεύθυνση που συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες (τμήματα):

  • Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
  • Τμήμα Πληροφόρησης και Οργάνωσης Σεμιναρίων
  • Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού