Ο παρών διαδικτυακός χώρος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Οργανισμού, εκτός από το υλικό που ρητά μνημονεύεται ότι αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.

Ουδεμία εμπορική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού κόμβου επιτρέπεται, ενώ σε περίπτωση επιτρεπτής αναπαραγωγής του περιεχομένου του θα πρέπει να μνημονεύεται η προέλευσή του. Οι γενικές απαντήσεις που δίδονται στα ερωτήματα που τίθενται σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις εξειδικευμένες ad hoc νομικές συμβουλές που μπορεί να δώσει ένας δικηγόρος.

Ο Οργανισμός δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών" (links), "υπερσυνδέσμων" (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και τους διαχειριστές τους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο ΟΠΙ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.