Τα μέλη της Επιτροπής:

  1. Πρόεδρος: Ιωάννης Αντωνιάδης, Πρόεδρος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), με αναπληρωτή του την Αρίστη Δαρειωτάκη, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ.
  2. Ασημίνα Γιαννοπούλου, στέλεχος Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων, εκπρόσωπο της ΕΕΤΤ, με αναπληρωτή της τον Γιώργο Κολυβά, Προϊστάμενο Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων.
  3. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, εκπρόσωπο της ΑΠΔΠΧ, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Παπακωνσταντίνου του Νικολάου.