Η τεχνολογική προστασία και η ψηφιακή διαχείριση των έργων στο πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.