Το δικαίωμα του συγγραφέως εν Ελλάδι (κατά τον ΓΥΠ / Νόμον του 1909).