Συλλογικό έργο, που δημιουργήθηκε από μισθωτούς (Ο δημιουργός του έργου και αρχικός δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας και η αυτοδίκαιη μεταβίβαση των δικαιωμάτων στον εργοδότη, κατά το α. 8, παρ. 1 ν. 2121/1993).