Ελληνική Αρθρογραφία

Τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε πληροφοριακά συστήματα διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου. (Διδακτορικό). Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα. 

Το γύρισμα μιας κινηματογραφικής ταινίας αντικείμενο και υποκείμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων, μετά την από­φαση της Επιτροπής Microsoft και του ΔΕΚ IMS Health. 

 Όνομα καλλιτεχνικού σχήματος: Σκέψεις γύρω από ένα άυλο αγαθό άξιο προστασίας από το Δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας

Συλλογική διαχείριση και άδειες Creative Commons στη μουσική βιομηχανία: Αρμονική συνύπαρξη ή αλληλοεξόντωση;

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί οπτικοακουστικών έργων, ιδίως επί σεναρίου τηλεοπτικής σειράς. 

Το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του κατασκευαστή βάσεως δε­δομένων. 

Η νομική φύση του δικαιώματος πάνω στο software: αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία ή και ευρεσιτεχνία; 

Αστική ευθύνη του παρόχου δικτύου ως μεσάζοντος στην παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Σημειώσεις στη γενική θεωρία των άυλων αγαθών.