Ελληνική Αρθρογραφία

Οι ελληνοποιημένες άδειες Creative Commons. 

Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα. 

Τρόπος καταρτίσεως της συμβάσεως εκδόσεως. Προφορική σύμβαση και έκδοση χωρίς μνεία του ονόματος του συγγραφέα. Σημασία της παραδόσεως του χειρογράφου. (ΑΠπολ 238/1995). 

Η εξέλιξη της προστασίας με την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα. 

Πνευματική Ιδιοκτησία - Αρχαία έργα - Αποκατάσταση παλαιών κειμένων – Επιγραφές. 

Η συνθήκη για την Πνευματική Ιδιοκτησία και η συνθήκη για τις ερμηνείες - εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα. 

Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία των πληροφοριών.

Τηλεοπτική μετάδοση παλαιών κινηματογραφικών ταινιών. Πνευματική ιδιοκτησία σκηνοθετών και σκηνογράφων. 

Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. 

Τα δικαιώματα των τραγουδιστών για ερμηνείες που είχαν εγγραφεί σε υλικούς φορείς ήχου πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2121/1993.