10.06.2020

Σύμφωνα με νέα 'Eκθεση (2020 Status Report on IPR Infringement) που δημοσίευσε το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) η οικονομική και κοινωνική ζημία που προκαλείται από την παραποίηση/απομίμηση προϊόντων και την πειρατεία στερεί έσοδα από τις κυβερνήσεις και ενδέχεται να υποστηρίζει σοβαρά εγκλήματα όπως η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες..

Σύμφωνα με την 'Eκθεση η απώλεια εσόδων για τα Κράτη Μέλη από την άμεση και έμμεση φορολογία καθώς τη μη καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τους παράνομους κατασκευαστές ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Για το δελτίο τύπου του EUIPO επιλέξτε εδώ.

Για την έκθεση του EUIPO επιλέξτε εδώ.