10.02.2020

Στις 10/02/2020 έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες η 6η συνάντηση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για τη συνέχιση του διαλόγου σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17 της Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Οδηγία 2019/790/ΕΕ) σχετικά με τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου από παρόχους υπηρεσιών διαμοιρασμού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Στον διάλογο συμμετέχουν εκπρόσωποι δικαιούχων, παρόχων υπηρεσιών διαμοιρασμού περιεχομένου στο διαδίκτυο, καταναλωτών, χρηστών, καθώς και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σκοπός είναι η έκθεση των απόψεων όλων των μερών και η συζήτηση πιθανών πρακτικών λύσεων για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 17 της Οδηγίας.

Η συνάντηση, καθώς και οι παρουσιάσεις των συμμετεχόντων, είναι διαθέσιμες εδώ.