13.11.2018

Με την υπ. αριθ. 544003/37481/32149/1422 απόφαση της ΥΠΠΟΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος ΥΔΟΔ) 642/2.11.2018 έγινε δεκτή η υποβληθείσα από 15.10.2018 παραίτηση της Διευθύντριας του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας κας Ειρήνης Σταματούδη.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα προκηρύξει δημόσια διαδικασία επιλογής για το πρόσωπο που θα καλύψει την θέση Διευθυντή/ντριας του ΟΠΙ.

Μέχρι την επιλογή νέου Διευθυντή καθήκοντα αναπληρώτριας διευθύντριας ασκεί η Προϊσταμένη του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού του ΟΠΙ κα Μαρία – Δάφνη Παπαδοπούλου.