Διημερίδα με τίτλο: "Εφαρμογές της Σύγχρονης Τεχνολογίας στον Πολιτισμό"

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) θα πάρει μέρος στη Διημερίδα «Εφαρμογές της Σύγχρονης Τεχνολογίας στον Πολιτισμό» που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 12 και 13 Φεβρουαρίου 2009.