Ημερίδα με θέμα «Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίας»

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διοργάνωσε στις 27 Μαρτίου 2008, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ, Ημερίδα με θέμα «Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίας» επ’ ευκαιρίας της παρουσίασης του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα» (ΟΠΣ ΟΠΙ) που υλοποίησε στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από Εθνική Δημόσια Δαπάνη. Την Ημερίδα άνοιξε με Χαιρετισμό η Διευθύντρια του ΟΠΙ κα Ε. Σταματούδη. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάσθηκε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΙ, η Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς και η Ανάδοχος Εταιρεία ANCO AE / Archimedia AE. Στην δεύτερη ενότητα έγινε η παρουσίαση του τελικού έργου με αναφορές στην λειτουργική του όψη αλλά και στον ενημερωτικό του ρόλο. Τέλος, στην τρίτη ενότητα συζητήθηκαν ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάσθηκε η ψηφιοποίηση προστατευόμενου υλικού και η εκκαθάριση σχετικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των έργων της ΚτΠ, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε λογισμικό που δημιουργείται από μισθωτό ή κατά παραγγελία, καθώς και προστασία βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας προσφέρθηκε έντυπο και ψηφιακό υλικό σχετικό με την πνευματική ιδιοκτησία και τη χρήση του ΟΠΣ ΟΠΙ.