Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΑθ 10546/2015

ΜΠρΘεσ 10452/2016

ΜΠρΘεσ 1736/2017

ΜΠρΚερ 591/2016

ΜΠρΧαλ 144/2017

ΜΠρΒερ 144/2017

ΜΠρΚαβ 105/2016

ΜΠρΚαβ 104/2016

ΜΠρΣαμ 95/2016

ΜΠρΚαλ 68/2017