Ο ΟΠΙ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μετσόβου 5) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ΟΠΙ ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 Ν.2121/1993 για την «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α/25/1993) σε συνδυασμό με το ΠΔ 311/1994 (ΦΕΚ A/164/1994) με το άρθρο 8 παρ. 13 και 14 Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α/217/1997), καθώς και με το άρθρο 7 παρ. 13 Ν.2819/2000 (ΦΕΚ Α/84/2000). Ο Οργανισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Διαβάστε περισσότερα

euΟ ΟΠΙ, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., διοργάνωσε στις 6 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, διεθνές συνέδριο με τίτλο 'Πνευματική Ιδιοκτησία και η Ψηφιακή Ατζέντα στην Ευρώπη: Ρυθμίσεις του Παρόντος και Προκλήσεις για το Μέλλον'. Το συνέδριο παρακολούθησε μεγάλος αριθμός επισκεπτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από χώρες του εξωτερικού. Ο ΟΠΙ διαθέτει μέσω της ιστοσελίδας του τις παρουσιάσεις των ομιλητών.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα

faq
library
piracy
events
city