Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΑθ 23612/1997

Έκδοση λεξικού του αυτού είδους από άλλο εκδοτικό οίκο. Αίτηση του αρχικού εκδότη, στον οποίον μεταβιβάσθηκαν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του συγγραφέως, περί απαγόρευσης έκδοσης και κυκλοφορίας του νέου λεξικού, ως αποτελούντος αντιγραφή του αρχικού με σκοπό τον αθέμιτο ανταγωνισμό.(ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 1998, σελ. 274). 

ΜΠρΑθ 17170/1997

Πνευματική ιδιοκτησία. Εννοια "έργου" και "συλλογικού έργου". Προστασία εκδότη εντύπων. Εκδότης οδικού χάρτη. Εχει δικαίωμα εκμετάλλευσής του. Δημιουργία σύγχυσης στο αναγνωστικό κοινό από διαφημιστικά έντυπα στα οποία περιλαμβάνονται χάρτες εκμεταλλευόμενοι από τον αιτούντα εκδότη. Διατάσσεται η αναλυτική απογραφή και φωτογράφησης των προς διανομή εντύπων (ΑρχΝ 1998 σελ. 68). 

ΜΠρΑθ 12729/1997

Λήψη ασφαλιστικών μέτρων για εισαγωγή και παράνομη και αθέμιτη ενοικίαση βιντεοκασεττών ταινίας χωρίς ελληνικούς υπότιτλους, της οποίας το δικαίωμα αναπαραγωγής και εκμετάλλευσης στην Ελλάδα με υπότιτλους στα ελληνικά ή μεταγλωττισμένη έχει η αιτούσα. Εφαρμογή διατάξεων Ν 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Περιεχόμενο του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής εξουσίας. Η σύμβαση για την εκμίσθωση και το δανεισμό του έργου πνευματικού δημιουργού αποτελεί και σύμβαση περί πνευματικής ιδιοκτησίας. (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 1997, σελ. 829). 

ΜΠρΑθ 12207/1997

Προστασία ανταγωνισμού. Τα CD ROM, ως φορέας πληροφοριών, δεν μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των προϊόντων μη απλών στην κατασκευή, χρήση και συντήρηση, δεδομένου ότι αυτά ως υλικά αντικείμενα είναι απλά προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται και από άτομα που δεν έχουν ειδικές γνώσεις. Το CD ROM ως υλικό αντικείμενο είναι τελείως διαφορετικό από το περιεχόμενό του, το οποίο προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το άρθρο 348 της 14/1989 αγορανομικής διάταξης αναφέρεται στον υλικό φορέα του CD ROM και όχι στο περιεχόμενό του. Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης δεν συνιστά πράξη ανταγωνισμού. Απορρίπτεται η αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων (ΕΕμπΔ 1997 σελ. 824). 

ΜΠρΑθ 3455/1997

... η εξωτερική εμφάνιση, η μορφή και η ονομασία του βασικού ήρωα, ο τίτλος της σειράς, η ονομασία και η μορφή των λοιπών ηρώων, με την ευρύτατη και πολυετή κυκλοφορία τους από τη χρονολογία της πρώτης δημιουργίας τους μέχρι και σήμερα συνεχώς και με την ποικιλότροπη διαφήμισή τους έχουν καταστεί και ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα, το οποίο προσδιορίζει την προέλευση όλων των αντικει;μένων που φέρουν τη μορφή και την ονομασία των ηρώων αυτών και της σειράς, από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των αιτουσών. Με την κυκλοφορία συνεπώς των προϊόντων αυτών από την καθής προκαλείται σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό και προσβάλλονται τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα των αιτουσών (ΕΕμπΔ 1999, σελ. 597). 

ΜΠρΑθ 2519/1997

Η επίδικη βαλίτσα μαζί με τη σχάρα της, εμφανίζει κατά την κρίση του Δικαστηρίου, πρωτοτυπία γιατί έχει συγκεκριμένες διαστάσεις, ίδια ατομικότητα, διασχηματισμό και νέα δική της μορφή (ως προς το σχήμα, το σχέδιο, την εμφάνιση των χαρακτηριστικών και τις ιδιορρυθμίες των οπών, αυλακώσεων κλειδαριάς κ.λπ.), ήτοι ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα που την ξεχωρίζουν από τα άλλα, μέχρι του επίδικου χρονικού διαστήματος, γνωστά αντικείμενα του ίδιου σκοπού και τα οποία χαρακτηρίζουν ένα πνευματικό δημιούργημα κατά τις απαιτήσεις του νόμου (ΕλΔ 1999, σελ. 453, παρατ. Μ. Μαρίνου). 

ΜΠρΑθ 2064/1997

Ευρεσιτεχνία. Μπλοκ που χρησιμοποιούνται από τους παίκτες παιγνιοχάρτων. Κρίση ότι τα δύο προϊόντα είναι διάφορα. Δεν συντρέχει περίπτωση προστασίας κατά τις διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Κρίση ότι το προϊόν των αιτούντων δεν εμφανίζει "δημιουργικό ύψος", ώστε να συντρέχει προσβολή προσωπικότητας (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com). 

ΜΠρΑθ 1322/1997

Οι εναγόμενοι προέβησαν σε κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας σε βάρος των εκδόσεων, καθώς η άδεια που τους είχε γραπτώς χορηγηθεί καταλάμβανε τη χρήση μεμονωμένων χωρίων του βιβλίου και για μία μόνο χρήση και όχι για την ολοσχερή αντιγραφή και τη διαρκή εκμετάλλευση αυτού. Η προώθηση του προϊόντος αυτής της αντιγραφής ως εγκεκριμένου πανεπιστημιακού εγχειριδίου δεν εμπίπτει στη νόμιμη και επιτρεπτή παράθεση αποσπασμάτων («ερανισμάτων» κατά το προηγούμενο δίκαιο) κατά τα άρθρα 19 και 21 του ν 2121/93, καθόσον πρόκειται για αυτούσια αντιγραφή και όχι για λελογισμένη και δικαιολογημένη χρήση, ούτε συνάδει στα χρηστά ήθη, αφού έγινε με προφανή σκοπό αναπαραγωγής για τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους σε βάρος της ενάγουσας εκδοτικής εταιρίας με τη διάθεση στο κοινό μέσω βιβλιοπωλείων και απευθείας στο Πανεπιστήμιο (ΝοΒ 2000, σελ. 285). 

ΜΠρΑθ 1154/1997

Πνευματική ιδιοκτησία. (Περιοδικό με σκίτσα). Προστασία των σκίτσων και του ονόματος του ήρωα. Εμπορική εκμετάλλευση του έργου. Αθέμιτος ανταγωνισμός (ΕΕμπΔ 2/1997, σελ. 352, παρατ. Α. Ψάρρα). 

ΜΠρΘεσ 9339/1997

Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Σήμα. Προστατεύεται το διακριτικό γνώρισμα εντύπου, όπως είναι ο τίτλος εφημερίδας. Οι διατάξεις αυτές ενεργοποιούνται σε περίπτωση κινδύνου συγχύσεως, ο οποίος συντρέχει και όταν υπάρχει δημόσια εξαγγελία περί εκδόσεως εντύπου με συγκεκριμένο τίτλο μέσα σε εύλογο χρόνο. Η προστασία αυτή είναι ανεξάρτητη από την προστασία του τίτλου ως σήματος. Αίτημα για τη δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί. Χρήση του τίτλου "Μακεδονία" ως τίτλου εφημερίδας. Περιστατικά. Δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (Αρμ. 1997, σελ. 1469).