Ελληνική Αρθρογραφία

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί οπτικοακουστικών έργων, ιδίως επί σεναρίου τηλεοπτικής σειράς. 

Το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του κατασκευαστή βάσεως δε­δομένων. 

Η νομική φύση του δικαιώματος πάνω στο software: αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία ή και ευρεσιτεχνία; 

Αστική ευθύνη του παρόχου δικτύου ως μεσάζοντος στην παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Σημειώσεις στη γενική θεωρία των άυλων αγαθών. 

Η συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPs). Συνοπτική ανάλυση υπό το φως του κοινοτικού δικαίου. 

Η έννοια του εγγράφου στον Π.Κ. και οι παράνομες κασέτες. 

Η εμπορική εκμετάλλευση ως φήμης προσώπων ή έργων του πνεύματος. 

Η πρακτική του character merchendising δηλ. της εκμετάλλευσης της φήμης έργων. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 1154/1997: Πνευματική ιδιοκτησία. Διακριτικό γνώρισμα.