Βιβλιογραφία

Νομικές μελέτες I.

Η νομική προστασία του λογισμικού στην Ελλάδα.

Το δικαίωμα της ακροάσεως κατά το άρθρο 20 - Παράγραφος 2 του Συντάγματος.

Πνευματική Ιδιοκτησία - Ασφαλιστικά Μέτρα - Δίκη Λ. Λαζόπουλου.

Πνευματική ιδιοκτησία.

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό κοινοτικό σε θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων και δημόσια εκτέλεση: Είναι νόμιμη η προσωρινή επιδίκαση εύλογης αμοιβής με βάση το άρθρο 49 του ν. 2121/1993;

Πνευματική ιδιοκτησία.

Η Πνευματική Ιδιοκτησία στο Νέο Ψηφιακό Περιβάλλον: Η ανάγκη να επανασχεδιάσουμε την πνευματική ιδιοκτησία (Σειρά: Προοπτικές στην Διανοητική Ιδιοκτησία).

Πνευματική Ιδιοκτησία - Εθνική Νομοθεσία, Κοινοτική Νομοθεσία, Διεθνείς Συμβάσεις.