Βιβλιογραφία

Το Δίκαιον των Αρχαιοτήτων.

Πνευματική ιδιοκτησία στην ελληνική θεωρία και νομολογία.

Δίωξη πειρατείας – στατιστικά στοιχεία.

Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας: πρακτικά ημερίδας στη μνήμη Γιώργου Κουμάντου.

Επίκαιρα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

Η πνευματική ιδιοκτησία (2η έκδοση 1962).

Αξιόποινες προσβολές Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Πνευματική Ιδιοκτησία.

Η νομολογία για την πνευματική ιδιοκτησία.

Τα θεμελιώδη θέματα του νόμου 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα.