Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΠρΑθ 5235/1992

Αγωγή με αίτημα την παροχή εννόμου προστασίας για τα κείμενα και το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αοριστία αυτής αν ο ενάγων δεν εκθέτει σε τι συνίσταται η συμβολή του στον σχεδιασμό του προγράμματος και δεν επικαλείται λόγους για τους οποίους το αμφισβητούμενο πρόγραμμα διαφέρει από άλλα προγράμματα της ίδιας κατηγορίας ,καθώς επίσης σε τι συνίσταται η διασκευή και μετατροπή του ούτε στοιχεία περί της ουσιαστικής ομοιότητας βασικών στοιχείων των δύο προγραμμάτων (με σημείωση Γ.Ν.Κ.), (ΕΕμπΔ 1992, σελ. 676). 

ΠΠρΑθ 1607/1992

Πνευματική ιδιοκτησία. Εννοια πραγματικού και πλασματικού δικαιούχου. Πρωτογενές δικαίωμα επί τω έργω αποκτά είτε ο δημιουργός του είτε αν το έργο δεν αναφέρει το όνομα του δημιουργού όποιος το κάνει προσιτό στο κοινό. Νομικό πρόσωπο: Θεωρείται σαν αρχικός δικαιούχος μόνο όταν η κτήση γίνεται κατά πλάσμα δικαίου. Οι πράξεις του πλασματικού δικαιούχου ισχύουν και για τον πραγματικό (ΕΕμπΔ 1994, σελ. 291).  

ΠΠρΑθ 6533/1990

Σύμβαση εργασίας. Καλλιτέχνες. Ανάληψη υποχρέωσης από τραγουδιστή να εκτελεί συγκεκριμένο αριθμό τραγουδιών για λογαριασμό δισκογραφικής εταιρείας. Η σχέση αποτελεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πολιτική δικονομία. Παραπομπή της υπόθεσης προς εκδίκαση με την αρμόζουσα διαδικασία των εργατικών διαφορών. Παραπομπή και συναφούς αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο (ΕΕΡΓΔ 993, σελ. 474). 

ΠΠρΑθ 7039/1983

Ευρεσιτεχνία - Αθέμιτος ανταγωνισμός - Προστασία. Ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα θεωρείται και ο ιδιαίτερος διασχηματισμός ή η ιδιαίτερη διακόσμηση των εμπορευμάτων, της συσκευής ή της συσκευασίας τους, εφόσον είναι γνωστά στους σχετικούς κύκλους των συναλλαγών ως διακριτικά σημεία ομοίων εμπορευμάτων. Προστασία αυτού με την αγωγή για παράλειψη του Νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Προϋπόθεση η χρησιμοποίηση του ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος που μπορεί να χρησιμοποιεται και ως σήμα από τον δικαιούχο, από τρίτο με τρόπο που να μπορεί να επέλθει σύγχυση ως προς την προέλευση του εμπορεύματος. Δεν απαιτείται η επέλευση της σύγχυσης ούτε η αθέμιτη ανταγωνιστική πρόθεση. Προστατεύεται ο κύριος και κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας έναντι του τρίτου που χρησιμοποιεί την εφεύρεση παράνομα από δόλο ή βαρεία αμέλεια με τις διατάξεις των άρθρων 34 επ. του Ν. 2527/1920 περί διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του άρθρου 60 ΑΚ περί προϊόντων διάνοιας και του Ν. 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού (www.dsanet.gr).