ΜΠρΑθ 3141/2015

Πνευματική ιδιοκτησία. Αρχιτεκτονικά έργα. Προστασία των μελετών, μακετών και σχεδίων ως δυσδιάστατων έργων και των οικοδομημάτων ως τρισδιάστατων. Προϋποθέσεις. Πρωτοτυπία. Κριτήρια. Εξουσίες δημιουργού. Εξαίρεση μόνο ως προς το περιουσιακό δικαίωμα για χρήση εικόνων με έργα σε δημόσιους χώρους. Τα μη ορατά από δημόσιο χώρο τμήματα του έργου δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της προστασίας. Ως προς το ηθικό δικαίωμα, δεν πλήττεται η πατρότητα από τη μη αναγραφή της πηγής του δημιουργού, όταν αυτό είναι πρακτικά δυσχερές έως ανέφικτο. Χρήση έργου χωρίς άδεια του δημιουργού για διαφημιστικούς λόγους και χωρίς μνεία του ονόματός του. Ανάλογη αμοιβή και αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας, υπολογιζόμενη στο διπλάσιο αυτής. Ενσταση περί άδειας εκμετάλλευσης.

Έγγραφος τύπος και αντένσταση. Παράγωγα έργα. Φωτογραφίες του κτιρίου. Εναγόμενες εταιρείες με κοινή μετοχική σύνθεση. Παρουσίαση φωτογραφίας του έργου σε συσκευασίες και μεγεθυμένης σε εκθεσιακό περίπτερο εμπορικής έκθεσης χωρίς αναγραφή του δημιουργού. Υπαίτια παραβίαση του ηθικού δικαιώματος του ενάγοντος. Παρουσίαση της πρόσοψης του κτιρίου, που κρίνεται πρωτότυπο έργο και τμημάτων του εσωτερικού του κτιρίου, που όμως στερούνται πρωτοτυπίας, σε διαφημιστική ταινία. Πραγματικά περιστατικά. Επιδικάζει το ποσόν των 2.000,00 €υρώ για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του ενάγοντος, καθώς και αποζημίωση 14.000,00 €υρώ για την προσβολή του περιουσιακού του δικαιώματος. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. (ΧΡΙΔ 2016/59).