ΜΠρΑθ 2223/2015

Πνευματική ιδιοκτησία. Βιβλία. Επανέκδοση βιβλίου από άλλο εκδοτικό οίκο, με διαφορετικό εξώφυλλο. Δικαίωμα του δημιουργού να αποφασίσει με ποια μορφή θα γίνει το έργο του πρώτη φορά προσιτό στο κοινό. Προσβολή της ακεραιότητας του έργου και ηθικό δικαίωμα. Η εναγομένη δεν παρενέβη στο ίδιο το έργο της ενάγουσας, που αποτελείται από τα κείμενα της αλλά στον τρόπο παρουσίασης του έργου στο κοινό. Ποιοτικά κριτήρια. Η αλλοιωμένη εκδοχή του παλαιού εξώφυλλου δεν κρίνεται σημαντική, η ενάγουσα δεν εξηγεί τον λόγο που δεν είναι αντιπροσωπευτικές του έργου οι αλλαγές. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή. (Σχόλιο Π. Κοριατοπούλου - Αγγέλη, ΝοΒ 2016/57). (ΝΟΒ 2015/54).