ΜΠρΑθ 1257/2014

Πνευματική ιδιοκτησία. Εκμετάλλευση το περιουσιακού δικαιώματος. Στις σχετικές δικαιοπραξίες εντάσσεται και η σύμβαση έντυπης έκδοσης, που είναι διαρκής με προσωποπαγή χαρακτήρα. Τα άρθρα 32-38 του ν. 2121/1993 για την αμοιβή του δημιουργού έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα. Αν πληγεί το κύρος των συμβάσεων που αφορούν το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού, ο τελευταίος ή ο κληρονόμος του μπορούν να αξιώσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει το άρθρο 65 του ν. 2121/1993. (Ε7 2015/143, ΝΟΒ 2014/1634).