Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας) (Working group on copyright) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες.