Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΠρΘεσ 9474/2010

ΠΠρΘεσ 3631/2010

ΠΠρΧαν 127/2010  

ΠΠρΒερ 135/2010

ΠΠρΒερ 108/2010

ΠΠρΒερ 107/2010

ΠΠρΒερ 106/2010

ΠΠρΚατ 141/2010

ΠΠρΚατ 110/2010

ΠΠρΑθ 6696/2009

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγγενικά δικαιώματα. Ηθικό δικαίωμα ηθοποιού. Έννοια και περιεχόμενο αυτού. Προσβολή αυτού. Αυτή λαμβάνει χώρα με την παραμόρφωση της ερμηνείας. Εννοιολογικός προσδιορισμός και προϋποθέσεις της παραμορφώσεως. Συρροή αξιώσεως ικανοποίησης λόγω προσβολής της προσωπικότητας του καλλιτέχνη (Βλ. σημ. Ν. Κυπρούλη, ΔΙΜΕΕ 2009, σελ. 532).