Άρειος Πάγος

ΑΠ 1/2009

Δημόσια παράσταση ή εκτέλεση έργου χωρίς άδεια του δημιουργού - Έννοια «επίσημης τελετής». 

ΑΠ 2092/2008

ΑΠ 1731/2008

ΑΠ 1525/2008

Παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μέλη πολιτιστικού συλλόγου του Δήμου Αθηναίων εκτέλεσαν δημόσια και έκαναν προσιτές σε ευρύτερο κύκλο προσώπων μουσικές συνθέσεις και τραγούδια που προστατεύονται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη έγγραφη άδεια. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος του Νομικού Προσώπου έχουν το χαρακτήρα της επίσημης τελετής κατά το άρθρο 27 Ν.2121/1993, και δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των σχετικών ποινικών διατάξεων περί αδείας ή υποχρέωσης καταβολής των δικαιωμάτων. Εσφαλμένη ωστόσο ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 66 παρ.1 του Ν.2121/1993 καθώς δεν απαιτείται να συντρέχει και το στοιχείο της αμοιβής των καλλιτεχνών, προκειμένου να απαιτηθεί η απαραίτητη άδεια, ενώ δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει σαφώς για τι εκδήλωση πρόκειται, προκειμένου να κριθεί αν είναι επίσημη τελετή. (Αναιρεί το υπ` αριθμ. 3717/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών). Βλ. σημείωση Γ.Νούσκαλη, λέκτορα ΑΠΘ, δικηγόρου, στην ΠοινΔ/νη (ΠοινΔ/νη 2009, σελ. 579). 

ΑΠ 1072/2008

ΑΠ 484/2008

ΑΠ 2330/2007

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, ορισμός. Αιτιολογία απόφασης (Νομικά Χρονικά, τεύχος 48, Μάρτιος-Απρίλιος 2008, σελ. 2). 

ΑΠ 2139/2007

ΑΠ 2054/2007

Πνευματική ιδιοκτησία – κλεψίτυποι ψηφιακοί δίσκοι – Ένωση Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων. Το προσβαλλόμενο παραπεμπτικό βούλευμα για παράνομη αναπαραγωγή οπτικοακουστικών έργων (CDs) αναιρείται λόγω έλλειψης της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβασης των διατάξεων των άρθρων 47, 66 παρ. 1, 3 εδ. β’ Ν 2121/1993. Συγκεκριμένα, δεν αναφέρεται αν η «Ένωση Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων» είχε αναλάβει με σύμβαση (και ποια) την προστασία ή την εκχώρηση προς αυτή των πνευματικών δικαιωμάτων επί των επίμαχων οπτικοακουστικών έργων σε CDs, ούτε αναφέρονται πολλές επωνυμίες των παραγωγών εταιριών των έργων αυτών, η έλλειψη άδειας των οποίων καθιστά παράνομη την αναπαραγωγή τους και την κατοχή τους με σκοπό τη θέση τους σε κυκλοφορία (αντίθ. Εισαγγ. Πρότ.) (ΣΥΝήΓΟΡΟΣ, τεύχος 67/2008, σελ. 19). 

ΑΠ 2005/2007