Άρειος Πάγος

ΑΠ 1260/1983

Πρόσθετη παρέμβαση. Για το παραδεκτό αυτής απαιτείται η ύπαρξη ειδικού εννόμου συμφέροντος. Τέτοιο δεν υπάρχει από την ένωση επαγγελματικών σωματείων σε περίπτωση δίκης μέλους αυτής κατά τρίτου στην οποία διακυβεύεται η προσβολή της προσωπικότητας του μέλους της έστω και αν το δικαίωμα τούτου προστατεύεται με συνταγματικές διατάξεις. Εφαρμογή της διατάξεως της παρ.3 του άρθρου 669 ΚΠΟΛΔ και εν προκειμένω. Σύμβαση με την οποία μεταβιβάζεται η εκμετάλλευση των μελλοντικών προϊόντων της διανοίας για περιορισμένο χρόνο είναι έγκυρη. Ακυρότητα σε περίπτωση αισχροκερδίας. Μεταβίβαση δικαιωμάτων μουσικοσυνθέτη σε δικογραφική εταιρία επί μια δεκαετία (ΝοΒ 1984, σελ. 1013).  

ΑΠ 135/1983

Πνευματική ιδιοκτησία. Η μετάδοση μουσικής απευθείας στα δωμάτια πελατών των ξενοδοχείων θεωρείται δημόσια μουσική εκτέλεση. Ποινική ευθύνη ξενοδόχου για την άνευ αδείας (ανα)μετάδοση (ΝοΒ 1983, σελ. 867). 

ΑΠ 61/1981

Πνευματική ιδιοκτησία. Απαγόρευση εκτελέσεως μουσικών συνθέσεων σε δημόσιους χώρους χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχου (ΝοΒ 1981, σελ. 384). 

ΑΠ 696/1980

Δικονομία Ποινική. Αναίρεση. Λόγοι: Ελλειψη αιτιολογίας: πότε υπάρχει. Πλαστογραφία: έννοια. Πλαστογραφία μετά χρήσεως έννοια. Συναυτουργία σε πλαστογραφία. Εκδοση βιβλίου σε περισσότερα αντίτυπα απ` όσα είχαν συμφωνηθεί με το συγγραφέα του βιβλίου και θέτη υπογραφές του με πλαστή σφραγίδα. Αιτιολογημένη η καταδίκη για πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος και για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναίρεση μερική για συναυτουργούς λόγω ελλείψεως αιτιολογίας (ΝοΒ 1981 σελ. 163).  

ΑΠ 326/1976

Μίσθωση εργασίας. Εξαρτημένης εργασίας έννοια. Σύμβαση μεταξύ ηθοποιού και επιχειρηματία παραγωγής κινηματογρφικών ταινιών. Οροι συμβάσεως. Κρίση ότι η σχέση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΝοΒ 1976 σελ. 858).