Άρειος Πάγος

ΑΠ 1451/2010

Παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - Ελαφρυντικές περιστάσεις - Έλλειψη αιτιολογίας -. Αναιρείται λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση για παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, στην απόφαση δεν αναφέρονται οι τίτλοι των έργων που περιέχουν οι ψηφιακοί δίσκοι ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου που βρέθηκαν στο κατάστημα του αναιρεσείοντος και κατασχέθηκαν, ούτε ποιοι είναι οι ερμηνευτές και εκτελεστές των έργων αυτών καλλιτέχνες, δηλαδή στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, δεν προσδιορίζεται ποια φωνογραφική εταιρεία είναι η παραγωγός για καθέναν από αυτούς, η έλλειψη άδειας της οποίας, καθιστά παράνομη την αναπαραγωγή τους και την κατοχή τους με σκοπό να τεθούν σε κυκλοφορία.

ΑΠ 656/2011

Παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης -. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η αθώωση του κατηγορούμενου για την πράξη της παράβασης του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν συντρέχουν ενδείξεις ότι αυτός, λειτουργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος τηλεοπτικού σταθμού, εκτέλεσε δημόσια και έκανε προσιτές σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, μουσικές συνθέσεις και τραγούδια, που προστατεύονται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την δικαιούχο ΑΕΠΙ, ύστερα από μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων από τους Έλληνες Δημιουργούς, χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη έγγραφη άδεια της Αρχής.

ΑΠ 657/2011

Παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης - Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου -. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η αθωώση του κατηγορούμενου Δημάρχου, υπεύθυνου οργάνωσης μουσικής εκδήλωσης-συναυλίας, κατά την οποία, κατά παράβαση των διατάξεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτελέστηκαν δημόσια και παρουσίαστηκαν στο κοινό έργα που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε τη δυνατότητα να καθορίσει το ακριβές ρεπερτόριο των καλλιτεχνών που συμμετείχαν σ' αυτή την εκδήλωση, δεδομένου ότι αυτό άλλαζε κατά τη διάρκεια της συναυλίας και διαμορφωνόταν ανάλογα με τις μουσικές προτιμήσεις του κοινού. Για το λόγο αυτό δεν στοιχειοθετείται στο πρόσωπο του κατηγορούμενος το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου ως προς την πραγμάτωση της πράξης αυτής.

ΑΠ 569/2011

Παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - Πλημμέλημα - Μεταβολή της κατηγορίας - Ελαφρυντικές περιστάσεις - Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία -. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη του κατηγορούμενου για παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε βαθμό πλημμελήματος. Αυτός συνελήφθη να κατέχει χωρίς άδεια του παραγωγού υλικού φορέα στην οικία του κλεψίτυπα CD, με σκοπό να τα θέσει σε κυκλοφορία. Δεν προκύπτει όμως ότι ενεργούσε κατ' επάγγελμα, διότι δεν είχε διαμορφώσει την κατάλληλη υποδομή. Το δικαστήριο απέρριψε αιτιολογημένα τον αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορούμενου για τη συνδρομή του ελαφρυντικού του προτέρου εντίμου βίου, διότι δεν αποδεικνύεται ότι ως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έζησε έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή.

ΑΠ 1152/2011

Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας - Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία -. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη του κατηγορούμενου για προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτός, χωρίς άδεια της δικαιούχου εταιρείας, προέβη στην αναπαραγωγή 500 ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) που περιείχαν κινηματογραφική και τηλεοπτική σειρά και τους οποίους στη συνέχεια διέθεσε στο καταναλωτικό κοινό. Ο κατηγορούμενους γνώριζε ότι το αποκλειστικό δικαίωμα της αναπαραγωγής και διάθεσης των άνω δίσκων, το είχε εταιρεία, στην οποία είχε εκχωρηθεί το δικαίωμα αυτό, από την παραγωγό εταιρεία και ότι αυτός δεν είχε ανάλογο δικαίωμα.

ΑΠ 1239/2011

Παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία -. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη της κατηγορούμενης για παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτή όλως αυθαίρετα και παράνομα, κατ’ εκτέλεση συμφωνίας που είχε συνάψει με τρίτο πρόσωπο, χωρίς άδεια της μηνύτριας, η οποία είχε τα πνευματικά δικαιώματα, αντέγραψε και αναπαρήγαγε κεραμικά αντικείμενα. Το Εφετείο αιτιολογημένα δέχτηκε, ότι οι φόρμες των πιο πάνω αντικειμένων είναι πρωτότυπα έργα τέχνης της πολιτικώς ενάγουσας, γιατί κατασκευάστηκαν με την προσωπική συμβολή της, γεγονός που τα καθιστά ξεχωριστά και σαφώς διακρινόμενα ως προς τη μορφή τους.

ΑΠ 1386/2011

Παράβαση του νόμου περί πνευματική ιδιοκτησίας - Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία - Υπέρβαση εξουσίας - Πραγματογνωμοσύνη -Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας και υπέρβασης εξουσίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δικαστήριο προχώρησε στην καταδικαστική του κρίση, λαμβάνοντας υπόψη για την ενοχή του κατηγορούμενου, εκτός από άλλα στοιχεία και την προσκομισθείσα, για πρώτη φορά στο εφετείο από την πολιτικώς ενάγουσα ΑΕΠΙ, έκθεση πραγματογνωμοσύνης επί της βιντεοκασέτας που αμφισβητήθηκε η γνησιότητα της από τον κατηγορούμενο και για την οποία ζητήθηκε από τον τελευταίο η αναβολή της δίκης. Το δικαστήριο όμως απέρριψε αναιτιολόγητα το παραπάνω αίτημα αναβολής και υπερέβη την εξουσία του, αφού συνέχισε την δίκη και καταδίκασε τον κατηγορούμενο, χωρίς να γίνεται δεκτό ότι αποδείχθηκε η γνησιότητα της βιντεοκασέτας αυτής με κάποιο άλλο αποδεικτικό μέσο.

ΑΠ 558/2013

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος - Παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - Κλητήριο θέσπισμα - Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία - Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτός στο κατάστημά του εμπορίας κινητών τηλεφώνων και ψηφιακών δίσκων, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό να θέσει σε κυκλοφορία κλεψίτυπους ψηφιακούς δίσκους, που περιείχαν μουσική και τραγούδια, και κλεψίτυπους οπτικούς ψηφιακούς δίσκους, που περιείχαν κινηματογραφικές ταινίες, χωρίς άδεια των παραγωγών υλικών φορέων, δηλαδή των φωνογραφικών και κινηματογραφικών εταιρειών αν και γνώριζε την πλαστότητά τους. Επίσης, με πρόθεση δέχθηκε στην κατοχή του και να διαθέτει προς πώληση σε πελάτες κινητά τηλέφωνα, κάρτες μνήμης και ρολόγια, μολονότι εγνώριζε ότι όλα αυτά τα είδη ήταν προϊόντα κλοπής από άγνωστους δράστες, σε βάρος άγνωστων παθόντων. Ο ακριβής καθορισμός στο κλητήριο θέσπισμα της πράξης, για την οποίαν κατηγορείται ο κατηγορούμενος, απαιτείται για να μπορέσει ο τελευταίος να προετοιμάσει την υπεράσπισή του σχετικά με ότι του αποδίδεται. Η ακυρότητα αυτή καλύπτεται, αν εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη εμφανιστεί και δεν προβάλει αντιρρήσεις για την πρόοδό της.

ΑΠ 1553/2013

Πνευματικά δικαιώματα - Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία -. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για παράβαση των διατάξεων του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο αναιρεσείων με γνώση και δόλο, χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων νόμων και διεθνών συμβάσεων, ενεργώντας ως συνιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, εκτέλεσε δημόσια και έκανε προσιτές σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, μουσικές συνθέσεις και τραγούδια, που προστατεύονται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την εγκαλούσα δικαιούχο Εταιρεία προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, ύστερα από μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων από τους Έλληνες Δημιουργούς (συνθέτες και στιχουργούς) ή τις αντίστοιχες αλλοδαπές εταιρείες συγγραφέων, συνθετών και εκδοτών μουσικής, χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη έγγραφη άδειά της. Για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν είναι αναγκαίο να εξειδικεύονται όλοι οι τίτλοι των μουσικών έργων που εκτελέστηκαν και οι επωνυμίες των παραγωγών εταιριών αλλά αρκεί η ενδεικτική παράθεση αυτών.

ΑΠ 994/2013

Παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - Δόλος - Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης -. Ο διοργανωτής δημόσιας εκτέλεσης έργου που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να έχει μεριμνήσει για τη λήψη της σχετικής άδειας από το δημιουργό του προστατευόμενου πνευματικού έργου ή από τον οργανισμό, στον οποίο ο δημιουργός του έχει εκχωρήσει τα επί του έργου δικαιώματά του. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η αθώωση του κατηγορούμενου από την πράξη της παράβασης των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, λόγω έλλειψης δόλου. Ορθά το δικαστήριο έκρινε ότι αυτός, ενεργώντας ως διοργανωτής της μουσικής εκδήλωσης, εκτέλεσε μουσικές συνθέσεις χωρίς την κατά νόμο άδεια της ΑΕΠΙ, όμως δεν είχε την πρόθεση να μην λάβει την άδεια της ΑΕΠΙ, αφού έκανε όλες τις προσπάθειες που απαιτούντο για την έκδοση αδείας, την οποία τελικά έβγαλε και πλήρωσε μέρος των χρημάτων.