Σημείωση: Ο ΟΠΙ δεν φέρει ευθύνη για τα αμοιβολόγια που δημοσιεύνται.

ΟΣΔ που εκπροσωπούν τους πνευματικούς δημιουργούς

  1. ΑΘΗΝΑ - Σκηνοθέτες / Σεναριογράφοι
  2. ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Συνθέτες / Στιχουργοί
  3. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - Διευθυντές Φωτογραφίας / Σκηνογράφοι / Ενδυματολόγοι / Ηχολήπτες / Μοντέρ
  4. Ο.Σ.Δ.Ε.Ε.Τ.Ε - Δημιουργοί εικαστικών έργων
  5. Ο.Σ.Δ.Ε.Λ. - Συγγραφείς / Εκδότες
  6. ΦΟΙΒΟΣ - Φωτογράφοι

 

ΟΣΔ που εκπροσωπούν τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων

  1. ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Ηθοποιοί
  2. GRAMMO - Παραγωγοί Φωνογραφημάτων
  3. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε. - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων
  4. GEA - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Είσπραξης Συγγενικού Δικαιώματος Ήχου