ΟΣΔ και στοιχεία επικοινωνίας

Λίστα με όλους τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Άδειες λειτουργίας ΟΣΔ

Κατεβάστε σε μορφή pdf τις άδειες λειτουργίας των ΟΣΔ καθώς και τις επεκτάσεις τους.

Αμοιβολόγια ΟΣΔ

Δείτε και κατεβάστε σε μορφή pdf όλα τα αμοιβολόγια των ΟΣΔ.

Συμβάσεις ΟΣΔ με ενώσεις χρηστών

Όλες οι συμβάσεις που έχουν συνάψει ΟΣΔ με ενώσεις χρηστών.

Αποφάσεις παραβάσεων ΟΣΔ

Αποφάσεις παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί για Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.

Ενιαίοι μορφότυποι χρήσης έργων

Οι μορφότυποι για χρήση μουσικών και οπτικοακουστικών έργων όπως έχουν συνδιαμορφωθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.