Ο ΟΠΙ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τρία χρόνια (άρθρο 3 ΠΔ 311/1994). Ο Διευθυντής του ΟΠΙ ορίζεται με απόφαση Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία (άρθρο 5 ΠΔ 311/1994).

Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, επίτιμος Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος
Κωνσταντία Κυπρούλη, Νομικός, Αντιπρόεδρος
Μιχαήλ Κοσμόπουλος, Νομικός, Μέλος
Φίλιππος Πλιάτσικας, Μουσικός, Μέλος
Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, Νομικός, Μέλος.

Διευθύντρια: Ειρήνη Σταματούδη, Δικηγόρος, LL.M., Ph.D.

Οι υπηρεσίες του ΟΠΙ αποτελούν Διεύθυνση που συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες (τμήματα):

  • Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
  • Τμήμα Πληροφόρησης και Οργάνωσης Σεμιναρίων
  • Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού