Συνήθη ερωτήματα

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που αφορούν στην Πνευματική Ιδιοκτησία.

Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.) ή/και Προστασίας (Ο.Σ.Π.) και αμοιβολόγια

Λίστα με τους Ο.Σ.Δ. και Ο.Σ.Π. που δραστηριοπούνται στη χώρα μας. Στοιχεία επικοινωνίας των Οργανσιμών και αμοιβολίγια.

Άδειες μουσικής Δήμων

Ενημερωτικά σημειώματα με τις άδειες μουσικής που εκδίδονται από τους Δήμους.

Παρατηρητήριο για την πειρατεία

Ανάλυση των επιτώσεων της πειρατείας, νομικό πλαίσιο, στατιστικά στοιχεία και οι αρμόδιοι φορείς για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Διοικητικό πρόστιμο

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιβολής του Διοικητικού προστίμου.

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο

Ενημέρωση σε ενδιαφέροντα θέματα και εξελίξεις σχετικά με την προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι για σχετικούς ελληνικούς και διαδικτυακούς τόπους σχετικούς με την Πνευματική Ιδιοκτησια.