Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος 1085/15-05-2003.

Διαδικασία ελέγχου χρήσης λογισμικού.

Εγκύκλιος 96/14-05-2001.

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

Προστασία προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα.

Παράνομη χρήση λογισμικού.