Η 26η Απριλίου έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) ως Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η Ημέρα αυτή μάς δίνει την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε το ρόλο που διαδραματίζουν η πνευματική και η βιομηχανική ιδιοκτησία στην καθημερινή μας ζωή αλλά και τη σημασία τους στη διασφάλιση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Το δικαίωμα του δημιουργού, του εκτελεστή-καλλιτέχνη ή του παραγωγού ταινιών, φωνογραφημάτων ή έντυπων εκδόσεων να ζει από το έργο του είναι θεμελιώδες όχι μόνον για τον ίδιο αλλά και για τον πολιτισμό, την ανάπτυξη και την οικονομία.
Κάθε φορά που κατεβάζεις παράνομα έργα από το διαδίκτυο αναγκάζεις τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει στη δημιουργία, εκτέλεση και διανομή τους να βρουν άλλους τρόπους επιβίωσης και να παραιτηθούν από την τέχνη και το επάγγελμά τους. Φτωχαίνεις τον πολιτισμό μας. Με ευκαιρία τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας σάς προωθούμε διαδικτυακές πηγές στην περίπτωση που επιθυμείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα τόσο για την πνευματική ιδιοκτησία όσο και για την Παγκόσμια Ημέρα αυτή.