Τον Σεπτέμβριο του 2011 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MΣ) ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βιβλία και εξειδικευμένα περιοδικά, τα οποία δεν κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο (out of commerce).

Το ΜΣ αποτελεί ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών των ενδιαφερόμενων μερών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των αναγκών μαζικής ψηφιοποίησης έργων λόγου από τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα έρχεται να διαμορφώσει το πλαίσιο για την αδειοδότηση που χρειάζονται οι βιβλιοθήκες και τα ανάλογης φύσης πολιτιστικά ιδρύματα για να ψηφιοποιήσουν και να μεταφέρουν στο Διαδίκτυο βιβλία και εξειδικευμένα περιοδικά που προστατεύονται με πνευματική ιδιοκτησία. Διαμορφώνεται έτσι η βάση για τη σύναψη συμφωνιών εκούσιας αδειοδότησης από τη μεριά των δικαιούχων, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναγνωρίζεται δε ότι η απόφαση για την ψηφιοποίηση και τη διάθεση ενός βιβλίου που δεν κυκλοφορεί πλέον στο εμπόριο πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως από τους κατόχους των δικαιωμάτων.

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους κατόχους δικαιωμάτων σε βιβλία και εξειδικευμένα περιοδικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρακτική εφαρμογή του ΜΣ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο του ΜΣ επιλέξτε εδώ.

Σημειώνεται ότι αυτή η μη νομοθετική πρωτοβουλία συμπληρώνει την προσφάτως εγκριθείσα νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τα ορφανά έργα (IP/11/630). Και οι δύο πρωτοβουλίες είναι σημαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ψηφιακών βιβλιοθηκών και της πύλης Europeana.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΜΣ βλ. MEMO/11/619.

Για το ΜΣ και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ επιλέξτε εδώ.