Εκδηλώσεις

Ημερίδα με θέμα: "Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ: Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας"

Στις 8 Νοεμβρίου 2007, ο ΟΠΙ διοργάνωσε ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα «Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ: Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας». Στόχος της Ημερίδας είναι να παρουσιασθούν και να συζητηθούν σύγχρονα νομικά θέματα που ανακύπτουν στο χώρο των Δημοσιογράφων και Εκδοτών Μ.Μ.Ε.

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Την 1η Οκτωβρίου 2007, ο ΟΠΙ συμμετείχε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιά με θέμα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιβλιοθήκες - Περιορισμοί και Τεχνολογικά μέτρα προστασίας .

Εισήγησημεθέμα «Online copyright protection and management issues»

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2007, οΟΠΙπαρουσίασεεισήγησημεθέμα «Online copyright protection and management issues» σταπλαίσιατουσυνεδρίου 3rd Regional Electronic Security Forum: Telecommunications Networks & Systems Security πουδιοργάνωσετοΙνστιτούτοΕρευνώνΜελετώνΤηλεπικοινωνιών & ΠληροφορικήςΧωρώνΝοτιοανατολικήςΕυρώπης (ΙΝΑ).

Σεμινάριο για τα επίκαιρα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Στις 14 και 15 Ιουνίου 2007 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργάνωσε στο Μόναχο η Γερμανική Προεδρία για τα επίκαιρα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εισήγηση με θέμα "Ζητήματα επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο"

Στις 25 Μαΐου 2007 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Ζητήματα επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο", στα πλαίσια της ημερίδας με θέμα "Η προστασία της Κοινωνίας από την ανάπτυξη των νέων μορφών τεχνολογίας" που έλαβε χώρα στη Χίο και διοργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση της Χίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εισήγηση για το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με θέματα τελωνειακής νομοθεσίας

Στις 17 Μαΐου 2007 ο ΟΠΙ παρουσίασε στο Αμερικανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, εισήγηση για το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με θέματα τελωνειακής νομοθεσίας.

Εισαγωγή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

Στις 17 Μαΐου 2007 ο ΟΠΙ παρουσίασε μια εισαγωγή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα ζητήματα εφαρμογής του Ν.2121/1993 στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελικών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Εισηγήσεις στο Γ' Κινηματογραφικό Συνέδριο

Στις 12 Μαΐου 2007 ο ΟΠΙ συμμετείχε με εισηγήσεις στο Γ Κινηματογραφικό Συνέδριο.

Εισηγήσεις με θέματα "Βασικές έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας" και "Βασικές έννοιες πνευματικής ιδιοκτησίας και η άσκηση του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες"

Στις 11 Μαΐου 2007 ο ΟΠΙ παρουσίασε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο εισηγήσεις με θέματα "Βασικές έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας" και "Βασικές έννοιες πνευματικής ιδιοκτησίας και η άσκηση του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες".

Εισήγηση με θέμα "Η εφαρμογή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - προβλήματα αντιμετώπισης εφαρμογής"

Στις 27 Απριλίου 2007 ο ΟΠΙ παρουσίασε στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας εισήγηση με θέμα "Η εφαρμογή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - προβλήματα αντιμετώπισης εφαρμογής".