Ελληνική Αρθρογραφία

Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. 

Σημείωση στην απόφαση ΣυμβΑΠ 218/2007 Τμ. ΣΤ': Ποινική προστασία έργου - Φωτοτυπίες σχολικών βιβλίων. 

Σημείωση στην απόφαση ΔΕΕ υπόθ. C-510/2012, απόφ. της 26.4.2012. 

Σημείωση στην απόφαση BGH 30.11.2011 IZR 59/10. 

Σημείωση στην ΔΕΕ C-470/2014.
Σημείωση στη ΔΕΕ C-572/2013.
Σημείωση στη ΔΕΕ C-463/2012.

Οι κασέτες και οι φωνογραφικοί δίσκοι δεν είναι έγγραφα κατά το άρθρο 13γ Π.Κ., σε συνδυασμό με το άρθρο 216 Π.Κ. 

Πνευματική πειρατεία στην ψηφιακή εποχή. 

Η αστική προστασία και κυρώσεις του δικαιώματος του συγγραφέως.