Ελληνική Αρθρογραφία

Η συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPs). Συνοπτική ανάλυση υπό το φως του κοινοτικού δικαίου. 

Η έννοια του εγγράφου στον Π.Κ. και οι παράνομες κασέτες. 

Η εμπορική εκμετάλλευση ως φήμης προσώπων ή έργων του πνεύματος. 

Η πρακτική του character merchendising δηλ. της εκμετάλλευσης της φήμης έργων. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 1154/1997: Πνευματική ιδιοκτησία. Διακριτικό γνώρισμα. 

Πνευματική Ιδιοκτησία και Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογι­στών.