Ελληνική Αρθρογραφία

Μεταβατική διάταξη του άρθρου 69 παρ. 3 ν. 2121. Έννοια. 

Περιουσιακά δικαιώματα δημιουργού κινηματογραφικού έργου. Μελλοντικές χρήσεις. 

Περιουσιακά δικαιώματα σε άσματα με συνεργάτες. 

Ζητήματα προστασίας των οπτικοακουστικών έργων στο ψηφιακό περιβάλλον. 

Μελλοντικοί (άγνωστοι) τρόποι εκμετάλλευσης προστατευμένων έργων. 

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δίκαιο ανταγωνισμού (Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΕπΑ 245/111/2003). 

Προστασία αλλοδαπών αρχιτεκτονικών έργων και αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΜΠρΑθ 276/2001. 

Προοπτικές μιας κοινοτικής ποινικής προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (επ’ αφορμή της οδηγίας 2004/48/ΕΚ). 

ΠΕΚ Υποθ. Τ - 33/2001 απόφ. 15.12.2005. Τηλεοπτική μετάδοση αθλητικών γεγονότων. 

Τα τεχνολογικά μέτρα στην υπηρεσία της διαχείρισης και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας με αφορμή τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2001/29 ΕΚ.