Ελληνική Αρθρογραφία

Η αντιγραφή και αναπαραγωγή βιντεοκασετών από το πρωτότυπο δεν είναι πλαστογραφία. 

Η πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα και η ανεπαρκής ποινική προστασία της κατά τον Ν 2121/1993. 

Σημείωση στην απόφαση ΔΕΕ υπόθ. C-283/2010, απόφ. της 24.11.2011. 

Σημείωση στην απόφαση ΑΠ 1030/2010 Τμ. Α1' "Χρήση μουσικών συνθέσεων χωρίς την άδεια του δημιουργού". 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΘεσ 3321/1998: Μελοποίηση ποιήματος χωρίς την άδεια του δημιουργού. Προσβολές πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Ποινική προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γένει εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις. 

Τα δικονομικά προνόμια υπέρ των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας. 

Σημείωση στην απόφαση C-135/2010, απόφ. της 15.3.2012. 

Σημείωση στην ΔΕΕ C-117/2015.