Ελληνική Αρθρογραφία

Βιβλιοκριτική: Κωνσταντίνα Κατσούλη, "Η προστασία των αρχιτεκτονικών έργων κυρίως από τη σκοπιά του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας". 

Πνευματική ιδιοκτησία και προσωπικά δεδομένα. 

Πνευματική ιδιοκτησία και προσωπικά δεδομένα.

Πνευματική ιδιοκτησία, ψηφιοποίηση μνημείων και ψηφιακές βιβλιοθήκες. 

 Η επίδραση του ενωσιακού δικαίου στην εθνική νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα

Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση και νέες τεχνολογίες. Η περίπτωση των κινητών τηλεφώνων

Πνευματική ιδιοκτησία και αστικό δίκαιο. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 7475/2008: Προστασία κοσμημάτων με βάση τις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 941/2008: Προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που τελείται με την κυκλοφορία βιβλίου. 

A Different Kind of War: Internet Databases and Legal Protection or How the Intellectual Property Laws of the West Threaten the Developing Countries’ Information Commons.