Ελληνική Αρθρογραφία

Μουσικά έργα και εκμίσθωση υλικών φορέων ήχου και εικόνας. 

Το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης πνευματικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΟλΠΑΠ 6/2007: Η αναδρομική κατάργηση της αξίωσης είσπραξης αμοιβής των δημιουργών έργων λόγου, εικαστικών τεχνών και φωτογραφίας που αναπαράγονται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αντίκειται στην ΕΣΔΑ και στο Σύνταγμα. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΠ 670/2007: Πνευματική ιδιοκτησία. Δικαιώματα επί των έργων που δημιούργησαν δημόσιοι υπάλληλοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δικαιώματα των ερμηνευτών/εκτελεστών καλλιτεχνών και ανάλωσή τους. 

Σημείωση στην απόφαση ΑΠ Ολ 2/2007: Πνευματική ιδιοκτησία. Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης. Εύλογη αμοιβή. Αναδρομική κατάργηση. Προστασία ενοχικών δικαιωμάτων. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΠ 1403/2007: Προστασία συγγενικών δικαιωμάτων. Έκταση προστασίας στην Ελλάδα των συγγενικών δικαιωμάτων αλλοδαπών δικαιούχων. 

Τεχνικά μέσα και αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. 

Η συμβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας στην τέχνη και την οικονομία. 

Πνευματική Ιδιοκτησία και Αστικό Δίκαιο. 

Πνευματική ιδιοκτησία και αστικό δίκαιο.