Ελληνική Αρθρογραφία

ΦΠΑ και συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων. 

Νομική διδασκαλία στο διαδίκτυο: Μία κριτική προσέγιση. 

Το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας. Η Οδηγία 2001/29/ΕΚ. 

Το λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source software). Ζητήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών συμβάσεων. 

Ελλάδα: Εφαρμόζοντας την Οδηγία για την Πνευματική Ιδιοκτησία.

Σύνδεσμοι (links) και πλαίσια (frames). Ζητήματα δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 2110/2003: Διαδίκτυο. Συλλογή ηλεκτρονικών διαυθύνσεων χωρίς συγκατάθεση δικαιούχων. Ηλεκτρονική εφημερίδα. 

Η προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων από τη χρήση στις μεταετικέτες (Metatags) των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (με αφορμή την ΕφΜονάχου της 6ης Απριλίου 2000). 

Η ρύθμιση της ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Περιεχόμενο, έκταση και φύση αυτής. 

Περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Η Οδηγία 2003/98 και η προοπτική ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο.