Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα συμμετέχοντας σε oμάδα εμπειρογνωμόνων για την ενίσχυση και ισχυροποίηση των μέτρων επιβολής της διανοητικής ιδιοκτησίας προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα σε συνάντηση που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες με θέμα την Οδηγία 2001/29 (Contact Committee - Directive 2001/29/EC).

Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας για τη διανοητική ιδιοκτησία, η οποία συνήλθε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (Πνευματική Ιδιοκτησία), η οποία συνήλθε στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

Επισκέφθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού Κινέζικη Αντιπροσωπεία. Οι εκπρόσωποι του ΟΠΙ συζήτησαν με τα μέλη της θέματα για την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Ο ΟΠΙ συμμετείχε στη συνάντηση της Επιτροπής Οικονομικής - Εμπορικής Συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ, που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών και εξέθεσε το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας στον ελληνικό χώρο καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει ο ΟΠΙ για την καταπολέμηση του φαινομένου της πειρατείας.

Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (Πνευματική Ιδιοκτησία), η οποία συνήλθε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα σε συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη Συνθήκη WIPO για την προστασία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο για την καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας (Γενεύη).

Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στο WIPO σχετικά με τη Συνθήκη WIPO για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.