Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας).

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 14η συνάντηση της διακυβερνητικής επιτροπής της Οικουμενικής Σύμβασης Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην UNESCO. Στη συγκεκριμένη συνάντηση η Ελλάδα ορίστηκε Αντιπρόεδρος και ανανεώθηκε η θητεία της ως μέλος της ως άνω Επιτροπής.

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΙ συνάντηση με αντιπροσωπεία εκπροσώπων της Κινεζικής Κυβέρνησης από το χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας και ενημέρωση αυτών πάνω σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (και διανοητικής ιδιοκτησίας γενικότερα) στην Ελλάδα.

Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στον WIPO (Γενεύη) στην Ενημερωτική Συνάντηση για Εξαιρέσεις και περιορισμούς σε ζητήματα εκπαίδευσης (Information Meeting on Limitations and Exceptions for Educational Activities) και στη 19th Session of the SCCR με θέμα τη νέα υπό διαπραγμάτευση Συνθήκη για άτομα με προβλήματα όρασης, την προστασία των δικαιωμάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών καθώς και την προστασία των οπτικοακουστικών ερμηνειών.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην άτυπη συνάντηση εμπειρογνωμόνων κρατών μελών για τις διατάξεις της συμφωνίας TRIPS στις Free Trade Agreements που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διανοητική ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας) στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διανοητική ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας) στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην ad hoc Ομάδα Εργασίας για τα ορφανά έργα και την πρόσβαση ατόμων με μειωμένη όραση στα πνευματικά έργα που οργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ορφανά Έργα.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διανοητική ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας) στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.