Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διεθνή Διάσκεψη που διοργάνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) στο Μαρακές για την υπογραφή Διεθνούς Συμφωνίας σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα δημοσιευμένα έργα ατόμων με δυσκολίες όρασης και ανάγνωσης. 

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας) (Working group on copyright) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες. 

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διεθνή Διάσκεψη που διοργάνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) στο Πεκίνο για την υπογραφή Διεθνούς Συμφωνίας για τις οπτικοακουστικές εκτελέσεις. 

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας) (Working group on copyright) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διεθνή Διάσκεψη που διοργάνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) στο Πεκίνο για την υπογραφή Διεθνούς Συμφωνίας για τις οπτικοακουστικές εκτελέσεις.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας).

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διαρκή Επιτροπή για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) που έλαβε χώρα στη Γενεύη.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας).

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας).

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας).