Ο OΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στις εργασίες της τρίτης σύσκεψης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Επιβολή της διανοητικής ιδιοκτησίας (Advisory Committee on Enforcement-ΑCE), που έχει συσταθεί από τη WIPO.