Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα σε συνάντηση στις Βρυξέλλες σχετικά την πορεία της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2004/48 για την επιβολή των δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας.