Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (Πνευματική Ιδιοκτησία), στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες. Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν ο συντονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαπραγματεύσεις της Νέας Συνθήκης για τους Ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, που πραγματοποιείται στη WIPO από τη Διαρκή Επιτροπή για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα.